I Brovst er der to Genforeningssten, den ene står:
Bøgebakke 24,
9460 Brovst

Genforeningsstenen i skoven ved Bøgebakke er Jyllands største og blev fundet på en mark 1000m fra opstillingsstedet. Stenen blev råtilhugget på findestedet og reducerede vægten fra 30 til 25 tons, men det tog 40 frivillige 15 dage, at få stenen bakset på plads. Genforeningsstenen står i en cirkulær stensætning 6×6 m. sat af hovedstore natursten, som danner et podie. Herpå er mindestenen anbragt på et fundament af håndstore sten indstøbt i cement. En trappe af sten fører op til podiet.

Indskriften på stenen er forfattet af Gyrithe Lemche (f.17/4-1866-d.3/5-1945), hun var forfatterinde, kvindesagsforkæmper og lokalhistoriker.

Stenen blev afsløret 15. juni 1921.

Brovst (Bøge Bakker) | Grænseforeningen.dk (graenseforeningen.dk)

Den anden Genforeningssten står:
Brovst kirkegård, til venstre for indgangen til kirkegården

Kirkegade 75,
9460 Brovst

Genforeningsstenen er en såkaldt dobbeltsten, der tjener som minde for 2 forhold: Et minde for de fra sognet, som faldt i de slesvigske krige på stenes østside og som et minde for genforeningen på stenens vestside.

Det indhuggede vers på stenen er forfattet af Mads Nielsen (F. 1879-d.1984)

Sagnet om stenen går på, at den er kastet af trolden på Gjøl Bjerg for at knuse kirken. Derfor bliver stenen også kaldt ”Troldestenen” og har stået på kirkegården i mands minde dermed også før den fik sin nuværende anvendelse.

De fleste genforeningssten blev rejst i årene omkring 1920.

Brovst (2) | Grænseforeningen.dk (graenseforeningen.dk)